BG | EN
person Вход

ГЕНТАМИЦИН 1%

Продуктов № 1627913309
Ветпром
Тип
Други

1.СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦЯ И ЕКСЦИПИЕНТА

В 50gсе съдържат:

Активна сурстанция:

Gentamicin Sulphate – 300 000 IU

Ексципиенти:

Methyl Parahydroxybenzoate

Propyl Parahydroxybenzoate

Liquid Paraffin

White Soft Paraffin

Wool Fat

Water Purified

 

2.ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Говеда, свине, кучета и котки.

 

3.ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Прилага се за лечение на инфекции, причинени от микроорганизми, чувствителни на Гентамицин. При локални гнойни инфекции на кожата и подкожната тъкан (пиодермии, абсцеси, флегмони); при наранявания с различен произход (рагади, язви, фистули); при ухапвания (ужилвания) от насекоми; при инфекции вследствие на изгаряния и измръзвания; при оперативни рани.

4.ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Външно, за мазане на засегнатите участъци от кожата с помощта на шпатула, 2-3 пъти дневно до пълно оздравяване.

 

5.СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Винаги използвайте ГЕНТАМИЦИН 1% маз точно както Ви е казал Вашия ветеринарен лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия ветеринарен лекар.

 

6.ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се използва при свръхчувствителност към аминогликозидни антибиотици или към някой от ексципиентите.

 

7.НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Възможна е появата на кожни изриви.

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие на употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

 

8.КАРЕНТЕН СРОК

Месо и вътрешни органи: нула дни.

Мляко: нула часа.

 

9.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура под 25°C.

Да се пази от светлина.

Да се съхранява на сухо място.

Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичанe срока на годност, посочен върху етикета.

Срок на годност след първото отваряне на опаковката: 30 дни.

 

10.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Няма.

 

11.СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битове отпадъци или отпадни води.

Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.