BG | EN
person Вход

ИХТАМОЛ ВЕТПРОМ 10%

Продуктов № 1627913310
Ветпром
Тип
Други

1.СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

В 50 gсе съдържат:

Активна субстанция:Ichthammol  5.0g

Ексципиенти:Adeps Suillus,WhiteSoftParaffin

 

2.ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Говеда, коне, магарета, свине, овце, кози и кучета.

 

3.ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Приповърхностни и по-дълбоки гнойни възпалителни заболявания на кожата и подкожната съединителна тъкан-фурункули, карбункули, флегмони, абсцеси, язви, фистули, гнойни рани, екземи, гнойни дерматити, изгаряния, измръзвания. При заболявания на опорно-двигателния апарат, като гнойни бурзити и тендовагинити, остеомиелити след остеосинтеза и др.

 

4.ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Външно.

Предварително почистена, засегнатата зона сенамазва добре с мазта /посредством шпатула/ 1-2 пъти дневно. Прилага се до затихване на възпалителния процес, болката и изчистването на раните.

 

5.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Бременност и лактация:

Може да се прилага по време на бременност.

Не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за човешка консумация.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Несъвместим е с йод, тежки метали и алкалоиди.

 

 

6.ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция или към някой от ексципиентите

Да не се използва при животни от сем. Котки.

 

7.НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Възможна е появата на кожни обриви.

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

- много чести  (повече от 1 на 10 животни проявяващи неблагоприятни реакции по време на курса на едно лечение)

- чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 животни)

- не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 животни)

- редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 животни)

- много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 животни, включително изолирани съобщения).

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

 

8.КАРЕНТЕН СРОК

Месо и вътрешни органи: нула дни.

Не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за човешка консумация.

 

9.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура под 25 ºС.

Да се пази от светлина.

Да се съхранява на сухо място.

Срок на годност след първото отваряне на опаковката: 30 дни. Да се съхранява при температура под 25 ºС. Да се пази от светлина. Да се съхранява на сухо място.

 

10.СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте Bашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.