BG | EN
person Вход

Virkon S, Виркон S

Продуктов № 1627913041
Elanco
Тип
Дезинфекция

VIRKON S / ВИРКОН S
Широкоспектърен дезинфектант


VIRKON S - уникален, патентован дезинфектант, с изключително мощна формула.
• Почиства и дезинфекцира едновременно.
• Намалява микробната контаминация.
• Безопасен за животните и хората.
• Ефективен срещу всички основни патогени, засягащи животните и хората.
• Подходящ за дезинфекция на повърхности и въздуха в конюшни, превозни средства, предприятия, водопроводни системи и въздушна дезинфекция.
• Ефективен при грапави и порьозни повърхности, използване на вода с по-голяма твърдост, при ниски температури и при наличие на органично замърсяване.
• Дезинфекция на кожата на конете.


ДЕЗИНФЕКЦИЯ В ПОМЕЩЕНИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ:
• Изнесете цялото преносимо оборудване от боксовете.
• Механично почистване на замърсяването.
• С водоструйка или ръчна пръскачка се нанася 1 % - ов разтвор (1:100) на Виркон S върху всички повърхности.
• Оставете повърхностите да изсъхнат.


ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПРЕНОСИМО ОБОРУДВАНЕ:
• Оборудването се измива с 1 % - ов разтвор (1:100) на Виркон S до достигане на видима чистота и се оставя за 10 минути.
• Облива се обилно с вода и се оставя да изсъхне.


ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА:
• Оборудването се изнася от транспортното средство .
• Почиства се механично или с използване на четка и почистващ препарат.
• С водоструйка, ръчна пръскачка или кофа се нанася 1 % - ов разтвор (1:100) на Виркон S върху всички повърхности. Оставя се за 10 минути и се облива.


ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВЪЗДУХА:
• С водоструйка или пръскачка с ниско налягане се прилага 0.5 % - ов разтвор (1:200) на Виркон С във въздуха с разходна норма 1 л/10 м2.
Този тип дезинфекция може да става в присъствието на животните.


ПРИЛОЖЕНИЕ ВЪРХУ КОЖАТА НА КОНЕТЕ:
• Конете се изкъпват с 1 % - ов разтвор (1:100) на Виркон S, което намалява контамнацията на кожата с инфекциозни причинители.
• За целта се използва чиста гъба или кърпа.
Не позволявайте попадането на разтвора в очите, ушите, устата и респираторния тракт.
• Оставете да действа 10 минути и облейте обилно с вода.