BG | EN
person Вход

IDEXX Brucellosis Serum Ab Test

Продуктов № 1627913314
Idexx
Тип
Диагностика

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

IDEXXBrucellosisSerumеELISA базиран, диагностикум за откриване на антитела срещу Бруцелоза в говежди  серумни проби- индивидуални или сборни (максимаум 10) .

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

Бруцелозата е световноразпространена зооноза с голямо значение както за сектора на общественото здравеопазване, така и за икономиката в животновъдството. Най- често се причинява от Brucellaabortus или от Brucellamelitensis. Предизвиква аборти, а бактериите се отделят в околната среда чрез млякото. Заразяването на хората става чрез допир или поглъщане на контаминирани продукти(мляко, сирене, в някои случаи- абортивни биологични материали).Основните признаци на заболяването са променлива треска със сериозни, повтарящи се усложнения в хода на хронично развитие на болестта.Широкото разпространение на болестта е принудило контролните органи да прилагат регулярни скрийнгови  програми за откриване на инфектирани животни. Тези програми за наблюдение и контрол над бруцелозата, основно се изпълняват посредством серологични тестове(Rose BengalTest, SerumAgglutinationTest,ComplementFixationTest,Milk-Ring-TestandELISA)- те са единствените прилоижми в мащабни скрийнингови програми.

ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИПИ

Микроплаките са покрити с Бруцелозни липополизахариди(LPS).Изследваните проби се разреждат и инкубират в кладенчетата.  По време на инкубацията на изследваните проби, Бруцелозно специфичните антитела образуват имунологични комплекси с Бруцелозните липополизахариди(LPS), с които са покрити кладенчетата.

След отмиването на несвързаните материали се добавя анти- говежди IgG Антителен ензимен Конюгат. Той свързва всички имунологични комплекси с Бруцелозните липополизахариди.Несвързаният Конюгат се отмива и се добавя ензимен Субстрат(TMB).Субстратът се окислява от ензима и придобива синьо оцветяване, което след блокиране преминава в жълто. Последващата промяна на цвета е директно свързана с количеството Антитела срещу Brucella, намиращи се в изследваните проби. Резултатът се установява след сравняване между средната Оптичнат Плътност на положителната контрола и тази на пробата.

 

Допълнителна информация и заявки: 0887 211 080 – д-р Цветозар Йорданов