BG | EN
person Вход

IDEXX BVDV Total Ab Test

Продуктов № 1627913316
Idexx
Тип
Диагностика

ХАРАКТЕРИСТИКА

За изследване на проби от Серум,плазма или мляко

Опционален двучасов  или 12 часов протокол

Индиректен формат

Антителен тест кит за доказване на антитела срещу вируса на мукозната болест-вирусна диария (МБ-ВД) - 5 плаки/strips

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

IDEXX BVDV Total антителен кит е ензимна имунна реакция за доказване на антителасрещу вируса на МБ-ВД в индивидуален серум, плазма, мляко, и сборно проби мляко от говеда.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

Вирусът на мукозна болест вирусна диария (BVDV), вирусът на Бордеровата болест(BDV) и вирусът на класическата чума по свинете (CSFV) са членове на род Pestivirus в семейство Flaviviridae. Вирусът на МБ-ВДе един от най-важните патогенни вируси при говедата, причиняващ значителни загуби в млечното и месното говедовъдство по целия свят. Типичните симптоми на BVDV инфекция са диария, треска, последвани отнамаляване на млечната продуктивност. Имуносупресивният ефект на вируса на МБ-ВДпотенцира инфекции от други микроорганизми. Вирусът преминава през плацентата в инфектираните, бременни крави предизвиквайки репродуктивни загуби поради аборти, мъртви раждания на телета или телета, които умират на ранна възраст. Някои от телетата, които преживяват, са имунотолерантни към вируса и тези животни екскретират големи количества инфекциозен вирус през целия си живот. Важно е да се идентифицират тези „носители“ за да се прекъсне цикъла на инфекция в стадата. Животните „носители“ често умират от мукозна болест в първите две години от живота си. Като следствие от вътреутробна инфекция, BVDV е чест контаминант на биологични продукти, като ваксини и фармацевтици. BVD причинява подобни болестни синдроми при овце, докато вируса на класическата чума по свинете предизвиква сериозни загуби в свиневъдството, тъй като той е високо патогеннен и може да причини множество смъртни случаи. Въпреки това, всички пестивируси могат да съществуват и при говедата.

ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИПИ:

IDEXX BVDV тотален антителен тест е индиректен имуноензимен метод, създаден да установява BVDVантитела в говежди серуми, плазма и млечни проби. Микротитрационният формат е създаден чрез имобилизация на вирусния антиген на плаките. Антителата, ако присъстват в пробата, се залавят за антигена върху плаките. След инкубацията на тестваната проба в ямката, заловените BVDV антитела се установяват чрез анти-говеждия пероксидазен конюгат. След това незаловеният към плаката конюгат се отмива и се добавя субстрат/хромогенен разтвор. В присъствието на ензима субстратът се конвертира в продукт, който реагира с хромогена и генерира син цвят. При добавяна на стоп разтвор цветът става жълт. Абсорбцията се измерва на спектрофотометър. Отношението проба/позитив (S/P) се изчислява чрез използване на абсорбцията, получена от тестваната проба и положителната контрола, коригирана чрез абсорбцията на отрицателната контрола. Оцветяването показва присъствието на антитела срещу вируса на МБ-ВД в изпитваната проба (положителен резултат).