BG | EN
person Вход

IDEXX Brucella ovis Ab Test

Продуктов № 1627913320
Idexx
Тип
Диагностика

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Микротитърните плаки са покрити с инактивиран антиген. При изследването на пробите, те се инкубират в клаенчетата, намиращи се в тези плаки.. Всяко антитяло специфично за  B.ovisсе прикрепя към антигена в кладенчетата и на повърхността им се формира комплекс антиген-антитяло Чрез отмиване се премахват несвързаните материали.  Прибавя се пероксидазно-маркиран анти-преживен IgG Конюгат, който се прикрепя към специфичните за преживните антитела, участващи в комплекс с  B.ovisантигена.Несвързаният конюгат се отстранява чрез измиване, след което в кладенчетата се добавя субстрата.Степента на оцветяването, което се получава ( оптичната плътност се измерва на 450 nm) е правопропорционална на количеството специфични за  B.ovisв пробата. Резултатът се получава чрез сравняване между оптичната плътност (OD) в кладенчетата с пробите и оптичната плътност (OD) на кладенчетата, съдържащи положителна контрола.

Допълнителна информация и заявки: 0887 211 080 – д-р Цветозар Йорданов