BG | EN
person Вход

IDEXX Brucellosis Serum X2 Ab Test

Продуктов № 1627913321
Idexx
Тип
Диагностика

ХАРЕКТЕРИСТИКИ

Проби- серум, плазма (индивидуални или сборни до 10)

Бърз и протокол с престояване 1 нощ (говеда, овце)

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

IDEXXBrucellosisSerumX2ELISATestKit предоставя бърз, лесен,  чувствителен и специфичен метод за откриване на антитела срещу Brucellaabortus(B.abortus) , както в индивидулни така и в сборни (над 10) серумни проби от преживни животни.

ПРИНЦИПИ:

Микротитърните плаки са покрити с инактивиран антиген. При изследването на пробите, те се инкубират в кладенчетата, намиращи се в тези плаки. Всяко антитяло специфично за B.abortus, се прикрепя към антигена в кладенчетата и на повърхността им се формира комплекс антиген-антитяло. Чрез отмиване се премахват несвързаните материали. Прибавя се пероксидазно-маркиран анти-преживен IgG Конюгат, който се прикрепя към специфичните за преживните антитела, участващи в комплекс с B.abortus антигена. Несвързаният Конюгата се отстранява чрез измиване, след което в кладенчетата се добавя TMB Субстрат. Степента на оцветяването, което се получава ( оптичната плътност се измерва на 450 nm) е правопропорционална на количеството специфични за B. abortus антитела в пробата. Резултатът се получава чрез сравняване между оптичната плътност (OD) в кладенчетата с пробите и оптичната плътност (OD) на кладенчетата, съдържащи положителна контрола.

Допълнителна информация и заявки: 0887 211 080- д-р Цветозар Йорданов