BG | EN
person Вход

Bravecto® Спот-Он Куче

Продуктов № 1627913337
MSD
Тип
Противопаразитни


Bravecto 112,5 mg спот-он разтвор за много малки кучета(2 - 4,5 kg)

Bravecto 250 mg спот-он разтвор за малки кучета(>4,5 - 10 kg)

Bravecto 500 mg спот-он разтвор за средно големи кучета(>10 - 20 kg)

Bravecto 1 000 mg спот-он разтвор за големи кучета(>20 - 40 kg)

Bravecto 1 400 mg спот-он разтвор за много големи кучета(>40 - 56 kg)

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Активна субстанция:Eдин mlсъдържа 280 mg fluralaner
Списък на ексципиентите : Dimethylacetamide, Glycofurol, Diethyltoluamide(DEET), Acetone

 

  1. Терапевтични показания

 

Този ветеринарномедицински продукт е системен инсектицид и акарицид, осигуряващ:

бърза и продължителна активност, убиващ бълхите(Ctenocephalides felis и Ctenocephalides canis) за 12 седмици и бърза продължителна активност, убиващ кърлежите(Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus и Dermacenator reticulatus) за 12 седмици.

Бълхите и кърлежите трябва да се прикачат към гостоприемника и да започне храненето, за да може да бъдат изложени на влиянието на активната субстанция.

Продуктът може да се използва като част от стратегията за контрол на flea allergy dermatitis(FAD)

  1. Противопоказания

Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция или към някой от ексципиентите.

  1. Неблагоприятни реакции

Често наблюдавани неблагоприятни реакции при клиничните опити (1.2% от третираните кучета) са били умерени и бързопреходни кожни реакции, като еритема или алопеция на мястото на приложението на продукта.

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

-много чести(повече от 1 на 10 животни проявяващи неблагоприятни реакции по време на курса на едно лечение)

-чести(повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 животни)

-не чести(повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1000)

-редки(повече от 1,но по-малко от 10 животни на 10 000)

-много редки(по-малко от 1 животно на 10 000, включително изолирани съобщения).

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка за употреба, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

За кучета над 56кг, използвайте комбинация от две пипети, които най-много съответстват на определената телесна маса.

Схема на приложение:

За оптимален контрол на кърлежите и бълхите продуктът трябва да се прилага през интервал от 12 седмици.

  1. Карентен срок

Не е приложимо.

  1. Специални условия за съхранение на продукта

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Този ветеринарномедицински продукт не изисква никакви специални температури условия за съхранение. Пипетите трябва да се съхраняват в оригиналната опаковка, за да се предпазят от загубата на разтвор или влиянието на влагата. Сашето трябва да се отвори непосредствено преди употреба.

Да не се използва след изтичане на срока на годност посочен върху етикета. Последната дата на месеца се приема за датата на изтичане на срока на годност.