BG | EN
person Вход

Murin Pellet Extreme 140 g

Продуктов № 1627913348
Vebi
Тип
Дератизация

ОТРОВА ЗА МИШКИ И ПЛЪХОВЕ 140 gr

                  

ПЛЪХОВЕТЕ - ЕДНИ ОТ НАЙ-ОПАСНИТЕ РАЗПРОСТРАНИТЕЛИ НА БОЛЕСТИ !

Плъховете, които се настаняват в домовете ни са основен причинител на опасни болести за нас хората. Една от тях е туларемия.  Бактериите на туларемията имат изключителна устойчивост, когато се намират в хранителни продукти. Те могат да живеят в замразено месо до около 90 дни, в мляко над 100 дни, а пребиваването им в продукти като хляба достига две седмици. Гризачите заразяват хранителните продукти чрез екскремените си, а склонността им да търсят храна именно там, където са човешките запаси, крие сериозни рискове за безопасността и здравето. Мазета, селски бараки и постройки, складове, заводи и магазини за хранителни продукти, които не са обезопасени, могат да бъдат причинители на масови епидемии. 

Вдишването на прах, в който се съдържат заразени екскременти е сред честите начини на заразяване с болестта. Това се случва най-вече в редко използвани помещения като мазета и тавани, където плъховете се настаняват и могат необезпокоявани да намират храна. Работата със зърно и фуражи, в които има екскременти на заразен гризач също крие риск за вдишване на опасните бактерии.

Готова за употреба родентицидна примамки за масова употреба.

За употреба на открито, в и около сгради.

  

                                                                           

БРОДИФАКУМ 0,0025%

Готова за употреба родентицидка примамки за масова употреба.

За употреба на открито, в и около сгради.

Примамка под формата на паста в син цвят от 140 g.

Защо Murin Pellet Extreme е вашето решение ? 

Защото тя е :

-  с добавени ванилови аромати 

- със съдържание на зърнени добавки, което привлича гризачите.

- ефективна срещу черен плъх(Rattus rattus), домашна мишка(Mus musculus), кафяв плъх(Rattus norvegicus)

 При всички антикоагуланти смъртта се причинява от вътрешни кръвоизливи. 

Препоръчваме същата да бъде винаги поставена в дератизационни кутии. Пакетчетата трябва да се поставят на най-посещаваните места от гризачите. С цел постигане на максимални резултати, препоръчваме поставянето на достатъчно количество примамка на няколко различни места.