BG | EN
person Вход

Estrumate 20ml

Продуктов № 1627913362
MSD
Тип
Хормонални

Терапевтични показания:
Говеда: 
Предизвикване на раждане.
Прекъсване на нормалната бременност, прекъсване на патологична бременност.
Хронологичен ендометрит, жълтотелни овариални цисти.

Коне: 
Предизвикване на лутеолиза след смърт на плода и резорбацията му.
Елиминиране на перизстиращ диеструс, елиминиране на псевдобременност.
Лечение на лактационен анеструс, предизвикане на еструс при безплодни кобили или при млади, нераждали животни.

Карентен срок: 
Говеда:
Месо и вътрешни органи: 24 часа.
Мляко: нула дни.