BG | EN
person Вход

Оксивет компрети

Продуктов № 1627913388
Provet
Тип
Антибиотици

1. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба и производител, отговорен за освобождаване на партидата:
PROVET S.A. 
77 Posidonos Avenue 
174 55 Alimos, Attiki 
Greece

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВМП
OXYVET pessaries 
ОКСИВЕТ вътрематочни компрети

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка компрета съдържа:
Активна субстанция:
oxytetracycline HCI 500 mg
Ексципиенти:
лактоза, царевично нишесте, повидон, магнезиев стеарат, микрокристална целулоза, алкохол q.s.

4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За профилактика и лечение на ендометрити и следродилни инфекции, причинени главно от задържане на плацентата.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Няма.

6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ
Не са известни.
Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Крави, кобили, свине, овце и кози.

8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ
Вътрематочно приложение в следните дози:
Крави и кобили - 3-4 компрети лечение - 2-3 компрети профилактика
Свине, овце и кози - 1-2 компрети лечение - 1 компрета профилактика

9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
Няма.

10. КАРЕНТЕН СРОК
Мляко: 48 часа.
Да не се прилага при коне, чието месо е предназначено за човешка консумация.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.
Да се съхранява при температура под 25 градуса.

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ВМП:
Хора с установена свръхчувствителност към тетрациклини трябва да избягват контакт с ВМП. 
Да се измиват ръцете след работа с продукта.
Взаимодействие с други ВМП и други форми на взаимодействие:
Тетрациклините не трябва да се прилагат едновременно с пеницилини, цефалоспорини и тилозин.
Несъвместимости:
Тетрациклините не трябва да се прилагат едновременно с пеницилини, нефалоспорини и тилозин.

13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА:
ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадърци или отпадни води. 
Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП.
Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА
09/2015

15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Картонени кутии, съдържащи 10 и 20 компрети. Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара. 
За всяка информация относно този ВМП, моля свържете се с териориалния представител на притежателя на лиценза за употреба.
Възраждане-Касис ООД
бул. България 102-4, Ловеч 5500
Тел. +359 68 604 111