BG | EN
person Вход

AMOXYCILLIN 15% LA INJ.

Продуктов № 1627913390
Kepro
Тип
Антибиотици

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ
Amoxicillin (като trihydrate) 150 mg/ml
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Инжекционна суспенция.
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Говеда, овце, прасета, кучета и котки.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
AMOXYCILLIN 15% LA INJ. е подходя за контрол на инфекции, предизвикани от чувствителни микроорганизми при говеда, овце, прасета, кучета и котки, където се изисква еднократно инжектиране, което осигурява продължително антибиотично покритие. Продуктът също така може да предпазва от вторична бактериална инфекция в случаите, когато бактериите не са първоначалната причина за заболяването. AMOXYCILLIN 15% INJ.  е ефективен срещу тъкани, урогениталния тракт и предпазване от следоперативни инфекции. Преди употреба прочети листовката. 
МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Разклатете добре преди употреба.
Говеда, прасета и овце - интрамускулно приложение.
Използвайте суха спринцовка за изтегляне на сусптенцията за да се избегне хидролиза на амоксицилина.
Основната доза е 1 мл. на 10 кг. телесна маса. Тази доза може да бъде повторена след 48 часа, ако е необходимо. Преди употреба прочети листовката.
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО
Преди употреба прочети листовката.
СРОК НА ГОДНОСТ: Годен до: ВИЖ ЕТИКЕТА. След отваряне изпозлвай в рамките на 28 дни.
СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ:
Да се съхранява при температура под 25 градуса. Да се пази от светлина.
Да се съхранява на сухо място.
СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА:
Унищожете остатъчните материали в съответствие с изискванията на местното законодателство. Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.
ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
Възраждане-Касис ООД - ул. Стара Планина 59, гр. Ловеч, Р. България
Телефон: +359 68 604 111 - Ел. Поща - office@vkasis.com
Н
ОМЕР НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП 0022-2931