BG | EN
person Вход

Dryclox-N, Драйклокс-N

Продуктов № 1627913054
Kepro
Тип
Антибиотици

DRYCLOX-N, ДРАЙКЛОКС-N

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ:
Cloxacillin benzathine 100 mg/g
Neomycin sulphate 50 mg/g;

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП:
Крави в сухостоен период.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ:
DRYCLOX-N е предназначен за лечение на субклинични мастити при крави в сухостоен период, причинени от микроорганизми, чувствителни към клоксацилин и неомицин, като Corynebacterium, E. coli, Staphylococcus и Streptococcus spp.

ДОЗИРОВКА И МЕТОД  НА ПРИЛАГАНЕ:
Суспензия за интрамамарно приложение.
Преди третиране, почистете и дезинфекцирайте млечните папили. Използвайте един шприц на млечна четвъртина и третирайте всичките четири млечни четвъртини на кравата в началото на сухостойния период. Поставете канюлата на канала на млечната жлеза и въведете суспензията. Еднократно третиране след последното издояване.

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ:
Приложете в началото на сухостойния период. Преди приложение, издоете добре и измийте млечната жлеза с антисептичен разтвор. След приложението, масажирайте вимето за да се улесни разпространението на суспензията.

КАРЕНТЕН СРОК:
Месо и вътрешни органи: 10 седмици
Мляко: 45 дни при сухостоен период по-къс от 6 седмици; 3 дни при сухостоен период от 6 - 8 седмици; 2 дни при сухостоен период по-дълъг от 8 седмици.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Да не се използва при животни, които са свръхчувствителни към аминогликозиди или цефалоспорини. Да не се прилага при крави по време на лактационен период.

НЕЖЕЛАНИ СТРАНИЧНИ РЕАКЦИИ:
Може да се наблюдават реакции на свръхчувствителност, бъбречна дисфункция, невротоксичност и невромускулна блокада.