BG | EN
person Вход

Butox Pour On 7.5mg/1ml / Бутокс Пур Он 7.5мг/1мл

Продуктов № 1630390159
MSD
Тип
Противопаразитни

Активна субстанция: Deltamethrin 7.50 mg
Ексципиенти: Formaldehyde solution 35 % 0.18 mg

Продукт, подходящ за: Говеда, Овце.

Терапевтични показания: За профилактика и лечение на ектопаразитни инвазии, причинени от следните паразити: кръвосмучещи въшки (Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus), въшки (Bovicola bovis) За контрол срещу: жилещи мухи (Stomoxys calcitrans, Haematobia spp); некръвосмучещи мухи (Musca spp.,Hippobosca spp.).

Противопоказания: Резистентност към пиретроиди. Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция или към някой от ексципиентите.

Неблагоприятни реакции: делтаметрин дразни очите и мукозните повърхности. Кожно раздразнение (еритема и сърбеж), съпроводено със свръхактивност, безпокойство, свръхчувствителност и тръскане на главата и опашката може да се наблюдават в много редки случаи след прилагането на продукта.
Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:
– много чести  (повече от 1 на 10 животни проявяващи неблагоприятни реакции по време на курса на едно лечение)
– чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 животни)
– не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 животни)
– редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 животни)
– много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 животни, включително изолирани съобщения).

Доза и начин на приложение: Разтвор за поливане. Разклатете внимателно преди употреба.
За флакони от 250 мл и 1000 мл: прикрепете апликатора, както е описано в листовката.
За флакони от 2500 мл: свържете апликаторния пистолет с прикрепена тръба и свързващата винтова капачка.
Приложете продукта чрез накапване върху гърба, в посока от основата на главата към опашката.
Мухи:
Говеда: до 100 кг т.м. – 10 мл продукт
100 кг – 300 кг т.м. – 20 мл продукт
над 300 кг т.м. – 30 мл продукт.
Кръвосмучещи и хапещи въшки, овчи въшки:
Говеда и овце: 10 мл продукт за животно
Специални указания за правилно приложение при овце: Прилагайте продукта непосредствено след подстригване на овцете (животни с късо руно). Разделете животните на друпи – подстригани и неподстригани, като ги държите разделно. Подстригвайте и третирайте овцете 4-6 седмици преди раждане. ВМП се прилага еднократно. За по-продължително действие на продукта е необходимо третиране на животните на всеки 6-10 седмици в зависимост от степента на опаразитяване. Продължителността на контрола върху Musca spp. може да варира. Влиянието на атмосферните условия върху ефикасността на продукта не е изследвано.

Карентни срокове: Месо и вътрешни органи: Говеда: 18 дни. Овце: 1 ден.

Мляко: Говедa: Нула дни. Овце: 12 часа.