BG | EN
person Вход

Cloxamas DC, Клоксамас DC

Продуктов № 1627913055
Kepro
Тип
Противопаразитни

CLOXAMAS DRY COW, КЛОКСАМАС DC


СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦЯ:
Cloxacillin benzathine 111.1 mg/g

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП:
Крави в сухостоен период.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ:
Cloxamas Dry Cow е предназначен за лечение и предпазване от субклинични мастити по време на сухостойния период, причинени от стрептококи и стафилококи, чувствителни към клоксацилин (включително β-лактамаза продуциращи видове). За предпазване от мастити по време на сухостойния период, причинени от Actinomyces (Corynebacterium) pyogenes, чувствителни към клоксацилин и за предпазване от размножаване на патогените.
Препоръчително е да се определи възприемчивостта на микроорганизмите преди третирането.

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ:
Суспензия за интрамамарно приложение. Преди третиране, почистете и дезинфекцирайте млечните папили. Използвайте един шприц на млечна четвъртина и третирайте всичките четири млечни четвъртини. Поставете канюлата на канала на млечната жлеза и въведете суспензията. Еднократно третиране след последното издояване.

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ:
Приложете в началото на сухостойния период.
Преди приложение, издоете добре и измийте млечната жлеза с антисептичен разтвор. След приложението, масажирайте вимето за да се улесни разпространението на суспензията.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ЖИВОТНИТЕ ПРИ УПОТРЕБАТА НА ПРОДУКТА:
Употребата на продукта, трябва да бъде базирана на тестове за възприемчивост на бактериите, изолирани от животни. Ако е възможно, терапията трябва да се базира на локалната (регионална, ниво ферма) епидемиологична информация за възприемчивостта на прицелните бактерии.

УПОТРЕБА ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ И ЛАКТАЦИЯ:
CLOXAMAS DRY COW е противопоказен при лактиращи крави.

КАРЕНТЕН СРОК:
Месо и вътрешни органи: 40 дни
Мляко: 47 дни при сухостоен период по-къс от 2 седмици; 12 дни при сухостоен период от 2 - 5 седмици; 3 дни при сухостоен период по-дълъг от 5 седмици

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ПРОДУКТИ И ДРУГИ ФОРМИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:
Да не се комбинира с бързо действащи бактериостатични антимикробиални продукти, като тетрациклини, еритромицин и линкомицин.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Да не се използва при животни, които са свръхчувствителни или резистентни към (isoxazolyl) пеницилини или цефалоспорини. Да не се прилага при крави по време на лактационен период.

НЕЖЕЛАНИ СТРАНИЧНИ РЕАКЦИИ:
Може да се наблюдават алергични кожни реакции и анафилаксия.