BG | EN
person Вход

Kenflox 20%, Кенфлокс 20%

Продуктов № 1627913059
Kepro
Тип
Антибиотици

KENFLOX 20% ORAL, КЕНФЛОКС 20% ОРАЛ


АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Enrofloxacin 200mg/ml

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП:
Пилета и пуйки.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ:
Лечение на инфекции на дихателния и храносмилателния тракт, причинени от следните бактерии, чувствителни към Enrofloxacin:
- при пилета: Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae, Avibacterium paragallinarum, Pasteurella multocida, Escherichia coli
- при пуйки: Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae, Pasteurella multocida, Escherichia coli
Енрофлоксацинът трябва да бъдеприлаган, когато клиничния опит, подпомогнат при възможност с тест за определяне на чувствителност, посочва Енрофлоксацина като най-подходящият избор.

ДОЗА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
10 mg Enrofloxacin/kg телесна маса на ден за 3-5 последователни дни.
Лечение за 3-5 последователни дни; за 5 последователни дни при смесени инфекции и хронични прогресиращи форми. При липса на клинично подобрение в рамките на 2-3 дни, антимикробната терапия трябва да бъде преразгледана, основавайки се на тест за чувствителност. Чрез питейната вода. Винаги се уверявайте, че е приета цялата доза. Медикаментозната вода трябва да бъде прясна и приготвяна всеки ден, непосредствено преди прилагане. По време на лечението единствената питейна вода трябва да бъде медикаментозната, не трябва да има достъп до други източници на вода. Определете телесната маса на птиците възможно най-точно, за да избегнете прилагане на по-ниска доза. Използвайте само пресни предварителни разтвори, приготвени всеки ден, преди началото на лечението. Поилните системи трябва да бъдат постоянно проверявани, за да се осигури правилно лечение. Преди началото на лечението поилнителини и трябва да бъдат празни, след което да бъдат напълнени с медикаментозната вода.

ОПРЕДЕЛЯНЕ ДНЕВНОТО КОЛИЧЕСТВО (ML) НАKENFLOX 10%ORAL, НЕОБХОДИМО ЗА ПЕРИОДА НА ЛЕЧЕНИЕ:
Общ брой на птиците N по средна телесна маса в кг по 0,05 = общ обем (ml) на ден. Определете дневното количество (ml) на kenflox 20% oral, необходимо за периода на лечение, както следва:
Общ брой на птиците N по средна телесна маса в кг по 0,05= общ обем (ml) на ден.
Kenflox 20% oral може да бъде приложен директно в основния резервоар или чрез дозираща водна помпа.

УПОТРЕБА ПО ВРЕМЕНА ЯЙЦЕНОСЕНЕ:
Да не се използва при птици, от които се получават яйца за човешка консумация.
Да не се прилага при бъдещи кокошки носачки в рамките на 14 дни преди пронасяне.
KАРЕНТЕН СРОК:
Пилета: месо и вътрешни органи: 9 дни. Пуйки: месо и вътрешни органи: 9 дни.
Не се разрешава употребата при птици, чиито яйца са предназначени за човешка консумация. Да не се прилага при бъдещи птици носачки в рамките на 14 дни преди пронасяне.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Да не се използва за профилактика. Да не се използва при наличие на резистентност/кръстосана резистентност към флуоро (хинолони). Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция, други флуоро (хинолони) или към някой от ексципиентите.