BG | EN
person Вход

КАЛЦИЕВ ХЛОРИД

Продуктов № 1631527115
Ветпром
Тип
Други
РАЗФАСОВКА:
50 ml
ИНФОРМАЦИЯ:
разтвор за инжекции
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
В 50 ml лекарствен продукт се съдържа 3.37 g Calcium chloride dihydrate като активно вещество и Water for injections като помощно вещество /разтворител/