BG | EN
person Вход

UKAL Многож. проводник Хоризонт WS400 м.

Продуктов № 125Í17144400
UKAL
Тип
Инсрументи
Проводник: диаметър 0,25 мм
Брой проводници: 3
Дължина: 400 м барабан
Линейно съпротивление: 0,35 Ohm / m
Счупващо натоварване: около 160 кг