BG | EN
person Вход

L.S. WSP Линкомицин Спектиномицин WSP 1 кг

Продуктов № 1627913063
Kepro
Тип
Антибиотици

L.S. POWDER WSP, ЛИНКОМИЦИН СПЕКТИНОМИЦИН WSP


СЪСТАВ:
Lincomycin hydrochloride 222mg/g
Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate 444mg/g

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП:
Птици и прасета.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ:
L.S. POWDER WSP е предназначен за лечение на заболявания, причинени от микро организми, чувствителни към линкомицин и спектиномицин.
Птици: лечение на хронични респираторни заболявания (ХРБ) причинени от микоплазмени инфекции, както и инфекции дължащи се на E.coli бактерии, чувствителни към линкомицин и спектиномицин.

Прасета: гастроинтестинални заболявания (напр. дизентерия при свинете, причинена от Treponema (Spirochates, Vibrio) spp., бактериални ентерити, както и усложнения, причинени от Escherichia coli, Salmonella spp., Streptococcus и Staphylococcus), възпаление на ставите (инфекциозни артрити, причинени от Streptococcus, Staphylococcus и Mycoplasma).

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ:
За перорално приложение с питейната вода.
Птици: 150g на 130 литра питейна вода за 3-5 дни.
Прасета: 150g на 1,500 литра питейна вода за 4 -7 дни.

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ:
Медикаментозната вода трябва да се подменя на 24 часа.

КАРЕНТЕН СРОК:
Месо и вътрешни органи: Птици: 5 дни.
Прасета: Нула дни.
Не се разрешава употребата при птици носачки, чиито яйца са предназначени за човешка консумация.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
Не се използва при птици в периода на яйценосене или прасета за разплод.
Да не се прилага заедно с пеницилини, цефалоспорини или квинолони.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Да не се използва при свръхчувствителност към активните субстанции. Да не се използва при животни със сериозни увреждания на бъбреците. Да не се използва при кокошки носачки, яйцата на които са предназначени за консумация от хора.

НЕЖЕЛАНИ СТРАНИЧНИ РЕАКЦИИ:
Могат да се наблюдават реакции на свръхчувствителност.