BG | EN
person Вход

Mastoline, Мастолин

Продуктов № 1627913064
Kepro
Тип
Антибиотици

MASTOLINE, МАСТОЛИН


СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ:
Lincomycin hydrochloride 37.6 mg/ml
Neomycin sulphate 14.4 mg/ml

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП:
Крави в лактационен период.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ:
MASTOLINE е предназначен за лечение на клинични мастити при крави в периода на лактация, причинени от Staphylococcus aureus (пеницилиназа и не-пеницилиназа продуциращи щамове), Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis и Escherichia coli.

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ:
Разтвор за интрамамарно приложение.
Третирайте за 3 последователни дни с интервал от 24 часа. При устойчиви инфекции, лечението може да бъде удължено с 1 до 2 дни.
Отново, използвайте една спринцовка на млечна четвъртина и третирайте всичките четири млечни четвъртини.

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ:
Преди приложение, издоете добре. Почистете и дезинфекцирайте млечните папили. Разклатете спринцовката, поставете канюлата в канала на млечната папила и въведете разтвора. Използвайте една спринцовка на млечна четвъртина и третирайте всичките четири млечни четвъртини.

КАРЕНТЕН СРОК:
Месо и вътрешни органи: 3 дни.
Мляко: 84 часа.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ПРОДУКТИ И ДРУГИ ФОРМИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:
Този продукт не трябва да се използва едновременно с макролиди, като еритромицин, защото линкомицина и макролидите си противодействат за мястото на действие, 50S рибозомна субединица.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Да не се използва при свръхчувствителност към активните субстанции или при наличие на резистентност.

НЕЖЕЛАНИ СТРАНИЧНИ РЕАКЦИИ:
Няма известни.