BG | EN
person Вход

Procal, Прокал

Продуктов № 1627913065
Kepro
Тип
Други

PROCAL INJ, ПРОКАЛ


СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ:
Calcium gluconate 350mg/ml; Calcium glucoheptonate 100mg/ml; Ексципиенти до 1ml

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ:
Procal Inj. е показан за употреба, като помощно средство при лечение на състояния на хипокалцемия, като млечна треска и следродилна пареза при говеда и тетания при кучета и котки. Предпазване и лечение на калциев дефицит при говеда, коне, телета, кончета, овце, кози, прасета, прасенца, кучета, котки и зайци.

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП:
Говеда, коне, телета, кончета, овце, кози, прасета, прасенца, кучета, котки и зайци.

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ:
За подкожно, интрамускулно и много бавно интравенозно приложение.
Уверете се, че съдържанието на флакона е със същата температура като телесната на животното, което ще бъде третирано. Говеда: 100 ml
Коне: 50 - 100 ml
Телета, кончета, овце, кози: 20 - 30 ml
Прасета: 10 - 15 ml
Прасенца (подкожно): 1 - 2 ml
Кучета: 2 - 10 ml
Котки, зайци: 1 - 2 ml
При необходимост, повторно третиране след 4 - 8 часа или по препоръка на лекуващия ветеринарен лекар. Проверявайте сърдечната функция при интравенозно приложение.
При подкожно инжектиране е препоръчително да се раздели дозата в различни места на инжектиране.

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ:
Продуктът трябва да се прилага с повишено внимание, особено при едновременно наличие на токсемия. Преди употреба затоплете продукта до телесна температура.
При подкожно приложение, масажирайте мястото на инжектиране.
При интравенозно приложение, особено внимание трябва да се обърне на бавното въвеждане. Поради причината, че интравенозното приложение може да предизвика смърт, този начин на приложение, трябва да се използва само от ветеринарен лекар.
Трябва да се извърши преценка на сърдечната функция по време и непосредствено след интравенозно приложение на продукта. При възникване на неблагоприятни ефекти, интравенозно приложение трябва да бъде прекратено незабавно.

КАРЕНТЕН СРОК:
Месо и вътрешни органи: 0 дни. Мляко: 0 дни.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Да не се използва при животни със сърдечни увреждания, като аритмия и артериални фибрилации.

НЕЖЕЛАНИ СТРАНИЧНИ РЕАКЦИИ:
Интрамускулното приложение може да предизвика болка и мускулни крампи.