BG | EN
person Вход

Albendazole 300mg, Албендазол 300мг

Продуктов № 1627913067
Provet
Тип
Противопаразитни

ALBENDAZOLE 300mg boli, АЛБЕНДАЗОЛ 300мг болус 

Активна субстанция: аlbendazole 300 mg / болус.
Ексципиенти: повидон, микрокристална целулоза, натрий нишесте глюконат, талк, магнезиевстеарат, колоидален силициев диоксид, хидрогенирано рициново масло, патентовано синьо,тартазин, лактоза, алкохол.

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН:
Говеда, овце и кози

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ:
Албендазолът се прилага за профилактика и лечение на паразитози, предизвикани от гастроинтестинални нематоди, белодробни нематоди, тении и трематоди при говеда, овце и кози. Албендазолът е антихелминтен агент с широк спектър на активност срещу зрели и незрели стадии на различни интестинални и белодробни нематоди, цестоди и трематоди. Албендазолът притежава овоцидна ефективност срещу гастроинтестиналните нематоди и Fasciola hepatica. Албендазолът основно е активен срещу:

Нематоди: Haemonchus spp. , Ostertagia spp. , Trichostrongylus spp., Cooperia spp., Nematodirus spp., Gaygeria pachyschelis, Marshallagia marchalli, Oesophagostomumspp. ovina, Dictyocaulus spp., Protostrongylus rufescens,Muellerius capillaries

Цестоди: Monienzia expansa,Avitellina spp.

Трематоди:Fasciola hepatica Chabertia, Fasciola gigantica, Fascioloides magna, Dicrocoeliumdendriticum

Албендазолът е активен срещу зрели и незрели форми на цестодите.

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ:
АЛБЕНДАЗОЛ 300mg болуси -  се прилага перорално взависимост от вида животни и вида паразити в следните дози,:

Овце и кози:
- 3,8 mg/kg телесна маса (половин болус АЛБЕНДАЗОЛ 300mg на 40 kg телесна маса) срещу гастроинтестинални нематоди, белодробни нематоди и тении.
- 7,5 mg/kg телесна маса (един болус АЛБЕНДАЗОЛ 300mg на 40 kg телесна маса) срещу белодробни нематоди (Muellerius capillaris и Protostrongylus ruferscens) и срещу хронична фасциолоза (предизвикана от възрастни форми на Fasciola hepatica).
- 15 mg/kg телесна маса (два болуса АЛБЕНДАЗОЛ 300mg на 40 kg телесна маса) срещу дикроцелиоза (предизвикана от Dicrocoeliumdendriticum).
Говеда:
- 7,5 mg/kg телесна маса (един болус АЛБЕНДАЗОЛ 300mg на 40 kg телесна маса) срещу гастроинтестинални нематоди и тении.
- 10 mg/kg телесна маса (един болус АЛБЕНДАЗОЛ 300mg на 30 kg телесна маса) срещу хронична фасциолоза. В случаи на остри и тежки форми се препоръчва доза от 15 mg/kg телесна маса.

КАРЕНТЕН СРОК:
Говеда - месо и вътрешни органи: 14 дни.
Овце и кози - месо и вътрешни органи: 14 дни.
Мляко: 5 дни.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
Бременност и лактация:
Не се препоръчва в дози над 10 mg/kg телесна маса за овце и кози и 15 mg/kg телесна маса заговеда, през първия месец на бременността.
Албендазолът няма неблагоприятно действие върху репродуктивните функции на мъжкитеживотни.
Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:
Не са известни.
Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):
Десетократно превишаване на препоръчаната максимална доза не води до проява на
неблагоприятни реакции при здрави животни.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция или към някой от ексципиентите.

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ:
Не са известни.