BG | EN
person Вход

Скоба срещу ритане

Продуктов № 104409001
UKAL
Тип
Инсрументи

Това е най-безопасният, най-лесният, най-ефикасният и хуманен начин за избягване на ритане.

Обездвижете животното от двете страни.