BG | EN
person Вход

Flatulex, Флатулекс

Продуктов № 1627913069
Provet
Тип
Хранителни добавки

FLATULEX INJ., ФЛАТУЛЕКС ИНЖ.


АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
витамин E ацетат - 17,00 mg/ml
натриев селенит - 1,67 mg/ml
Ексципиенти:
поликсил 35, рициново масло (Cremophor EL), метилпарабен Е 218, вода за инжектиране.

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН:
Коне, говеда, овце, кози и свине

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ:
За профилактика и лечение на различни синдроми, свързани с недостиг на витамин Е и селен, катоензоотична мускулна дистрофия при агнета, ярета, телета и прасенца, хранителна чернодробнанекроза при свине, алиментарна микроангиопатия и конгенитална слабост на крайниците приновородени прасенца, паралитична миоглобинурия при коне.

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ:
Интрамускулно инжектиране.
Говеда, коне: 7,5 ml (единична доза);
Телета, овце, кози: 2 – 3,5 ml (единична доза);
Свине: 3 - 7,5 ml (единична доза);
Прасенца, агнета, ярета: 0,7 – 2 ml (единична доза).
Дозата зависи от степента на недостатъчност и/или от тежестта на клиничните признаци. Прилечение на тежки случаи, прилагането може да се повтори след 6 – 7 дни.
Профилактично се прилага веднъж на 3 месеца.

КАРЕНТЕН СРОК:
Месо и вътрешни органи: 28 дни.
Мляко: нула дни.

Специални предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:
Рядко са наблюдавани реакции на свръхчувствителност при коне, при интравенозноинжектиране.
Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:
Да не се предозира.
Бременност и лактация:
Може да се прилага по време на бременност и лактация.
Несъвместимости: Не са известни.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Няма.

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ:
Няма, ако се употребява както е препоръчано.
Да не се предозира. При прилагане на по-високи от препоръчаните дози може да се проявятатаксия, силно затруднено дишане с носни изтечения, диария и колични болки.