BG | EN
person Вход

Procox oral, Прококс орал, 7.5мл.

Продуктов № 1627913017
Vetoquinol
Тип
Противопаразитни

PROCOX ORAL SUSPENSION FOR, DOGSПРОКОКС ПЕРОРАЛНА СУСПЕНЗИЯ ЗА КУЧЕТА


Активни субстанции:
Procox съдържа 0,9 мг/мл emodepside и 18 мг/мл toltrazuril.
Ексципиенти:
0,9 мг/мл бутилхидрокситолуен (E321; като антиоксидант)
0,7 мг/мл сорбинова киселина (E200; като консервант)


ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ:
За кучета, при съмнение или при проявени смесени паразитни инвазии от кръгли червеи и кокцидии от следните видове:
Кръгли червеи (нематоди): - Toxocara canis (зрели възрастни, незрели възрастни, L4) - Uncinaria stenocephala (зрели възрастни) - Ancylostoma caninum (зрели възрастни) - Trichuris vulpis (зрели възрастни)
Кокцидии: - Isospora ohioensis комплекс,- Isospora canis
Лечението ограничава разпространението на Isospora, но не е ефективно срещу проявата на клинични признаци при заразени животни.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Да не се използва при кучета/кученца на възраст под 2 седмици или с тегло под 0,4 кг. Да не се използва при свръхчувствителност към активните субстанции или някой от ексципиентите.

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ:
Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:
- много чести (повече от 1 на 10 животни, проявяващи неблагоприятни реакции по време на курса на едно лечение)
- чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 животни)
- не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 животни)
- редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 животни)
- много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 животни, включително изолирани съобщения)

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП:
Кучета.

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ:
За перорална употреба при кучета от двуседмична възраст и тегло най-малко 0,4 кг.
Дозировка и курс на лечение:
Минималната препоръчителна доза е 0,5 мл / кг телесна маса (т.м.), което съответства на 0,45 мг emodepside / кг т.м. и 9 мг toltrazuril / кг т.м. Препоръчителните дози са показани в таблицата:

Тегло (кг) Доза (мл)
0.4 0.2
0.4 - 0.6 0.3
0.6 - 0.8 0.4
0.8 - 1.0 0.5
1.0 - 1.2 0.6
1.2 - 1.4 0.7
1.4 - 1.6 0.8
1.6 - 1.8 0.9
1.8 - 2.0 1.0
2.0 - 2.2 1.1
2.2 - 2.4 1.2
2.4 - 2.6 1.3
2.6 - 2.8 1.4
2.8 - 3.0 1.5
3.0 - 3.2 1.6
3.2 - 3.4 1.7
3.4 - 3.6 1.8
3.6 - 3.8 1.9
3.8 - 4.0 2.0
4 - 5 2.5
5 - 6 3.0
6 - 7 3.5
7 - 8 4.0
8 - 9 4.5
9 - 10 5.0
Над 10кг Подължете с доза 0.5 мл/кг телесна маса

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ:
1.Разклатете добре преди употреба.
2.Поставете накрайника на спринцовката здраво в отвора на бутилката.
3.Обърнете бутилката с дъното нагоре и изтеглете необходимия обем.
4.Приложете Procox в устата на кучето.


Специални предупреждения за всеки вид животни, за които епредназначен ВМП:

Лечението предотвратява разпространениетона инфекцията с Isospora, но не е ефективно срещу симптомите(напр. диария) при вече инфектирани животни. Може да бъденеобходимо назначаване на поддържащо лечение (от ветеринарен
лекар) при животни с диария. Ооцистите на Isospora са устойчивина много дезинфектанти и могат да оцелеят продължително времев заобикалящата среда. Бързото отстраняване на изпражненията,преди спорулиране на ооцистите (в рамките на 12 часа) намалявавероятността от предаване на инфекцията. Всички кучета вгрупата, застрашени от инфекция, трябва да бъдат третирани поедно и също време.


Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:
Не се препоръчва употребата на Procox при кучета от породата Коли или сродни породи,носители или съмнителни за носителство на mdr1 мутация -/-, тъй като поносимостта къмпродукта при кученца носители на mdr1 мутация -/- е доказано по-ниска, отколкото при другикученца.Както при всеки противопаразитен продукт, честа и продължителна употреба може да предизвикаразвитие на резистентност. Подходящ курс на лечение, предписан от ветеринарен лекар, щеосигури адекватен паразитен контрол и ще намали вероятността от развитие на резистентност.Има ограничен опит при тежко изтощени кучета и при кучета със сериозно нарушена бъбречнаили чернодробна функция. Моля предупредете Вашия ветеринарен лекар ако кучето Ви страда оттези заболявания.

Бременност и лактация:
Безопасността на ветеринарномедицинския продукт не е доказана по време на бременност и
лактация. Не се препоръчва прилагането по време на целия период на бременността и през
първите две седмици от лактацията.