BG | EN
person Вход

Цималгекс 8, 30 и 80 мл.

Продуктов № 1637676673
Vetoquinol
Тип
Антибиотици

Активни субстанции: cimicoxib 30 mg

Видове животни, за които е предназначен ВМП: Кучета

Терапевтични показания: За третиране на болка и възпаление, асоциирани с остеоартрит, както и за управление на периоперативна болка, поради ортопедична или мекотъканна хирургия, при кучета.

Противопоказания: Да не се използва при кучета на възраст под 10 седмици. Да не се използва при кучета страдащи от стомашно-чревни смущения или при кучета с хеморагични проблеми. Да не се използва в комбинация с кортикостероиди или други нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС). Да не се използва при свръхчувствителност към цимикоксиб или към някое от помощните вещества на продукта. Да не се използва при разгонени и с предстоящо заплождане, бременни или кърмещи животни.

Неблагоприятни реакции: Често се съобщава за леки гастроинтестинални смущения (повръщане и/или диария), но преминаващи за кратко време. Рядко се наблюдават сериозни гастро-интестинални проблеми като кървене и улцерации. Рядко се съобщава и за други странични реакции като загуба на апетит или летаргия. Много рядко е наблюдавано повишаване на стойностите на бъбречните биохимични параметри. Както и при всяко продължително приложение на НСПВС, бъбречната функция следва да се следи. Ако някоя странична реакция продължи и след прекратяване на приложението на продукта, трябва да се потърси съвет от ветеринарен лекар. При странични реакции като продължително повръщане, повтаряща се диария, кръв в изпражненията, внезапна загуба на тегло, анорексия, летаргия или влошаване на бъбречните или чернодробните биохимични показатели следва да се прекрати употребата на продукта и следва незабавно да се потърси съвета на ветеринарен лекар. Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в листовката, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

Доза и начин на приложение: За орална употреба. Цималгекс таблетки може да се прилага с или без храна. Таблетките са овкусени и опитите (при здрави кучета от породата бигъл) показват, че повечето кучета ги приемат доброволно. Препоръчаната доза на цимикоксиб е 2 мг на кг т.м. веднъж дневно, в съответствие с таблицата:

Телесно тегло (кг) Цималгекс 30 мг Цималгекс 80 мг
3.0 – 4.0
4.1 – 7.5 ½ табл.
7.6 – 15 1 табл.
15.1 – 20.0 ½ табл.
20.1 – 40.0 1 табл.
40.1 – 60.0 1+ ½ табл.
>60.1 2 табл.

Продължителност на третирането:
– за контрол на пери-оперативната болка при ортопедични или мекотъканни операции: една доза 2 часа преди операцията, следвано от 3-7 дни третиране, според преценката на лекуващия ветеринарен лекар.
– за облекчаване на болката и възпалението, асоциирани с остеоартрит: 6 месеца. При по-продължително третиране е необходим регулярен мониторинг от ветеринарен лекар.