BG | EN
person Вход

Dexamethasone, Дексаметазон

Продуктов № 1627913072
Provet
Тип
Други

DEXAMETHASONE INJ.,ДЕКСАМЕТАЗОН ИНЖ.


АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
dexamethasone sodium phosphate 2,63 мг (еквивалентен на 2 мг dexamethasone).
Ексципиенти:
метилпарабен E218, полипарабен E216, натриев цитрат дихидрат, разтвор на натриев хидроксид или лимонена киселина монохидрат, вода за инжектиране.

ЖИВОТНИ ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН:
Коне, Говеда, Свине, Кози, Кучета и Котки

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ:
Лечение на кетоза при говедата, остеоартрити, тендосиновити, бурзити, и като цяло асептични възпаления на съединителните тъкани. Алергични и неспецифични дерматози. Неспецифични алергии, състояния на силен стрес или шок. Като допълнение към антимикробиални продукти с цел повишаване нивото на толеранс към токсините, образувани при токсин-продуциращи инфекции, като остър мастит и инфекции при млади животни.

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ:
Интравенозно или интрамускулно приложение в следните дози:
Коне, говеда: 10 – 30 мг или 5 – 15 мл DEXAMETHASONE inj. на животно;
Телета, жребчета, кози, свине: 2 – 5 мг или 1 – 2,5 мл DEXAMETHASONE inj. на животно;
Кучета: 0,5 – 2 мг или 0,25 – 1 мл DEXAMETHASONE inj. на животно;
Котки: до 0,5 мг или 0,25 мл DEXAMETHASONE inj. на животно.

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ:
Няма.

КАРЕНТЕН СРОК:
Месо и вътрешни органи: 8 дни.
Мляко: 2 дни.
Не се разрешава за употреба при коне, чието месо е предназначено за човешка консумация.
Специални предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:
Интрамускулното приложение на 10 – 15 мл DEXAMETHASONE inj. при крави през последния месец на бременността може да предизвика аборт в рамките на три дни.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Да не се използва по време на бременност, освен ако не се цели предизвикване на аборт или преждевременно раждане.
Да не се използва при животни страдащи от захарен диабет, остеопороза, конгестивна сърдечна недостатъчност, бъбречна недостатъчност, туберкулоза и остър панкреатит.

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ:
Продължителното прилагане на кортикостероиди може да предизвика хеморагична диария,
хепатит, остър панкреатит, язва на стомаха или на дванадесетопръстника.
Прилагането на кортикостероиди във високи дози в продължение на няколко седмици може да
доведе до потискане на надбъбречната жлеза, във връзка с това се препоръчва постепенно
намаляване на дозата преди края на лечението.