BG | EN
person Вход

Stozzon-L, Стозон-L

Продуктов № 1627913079
Provet
Тип
Противопаразитни

STOZZON-L 300mg boli, СТОЗОН-Л 300mg болуси


АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Levamisole hydrochloride - 300 mg/болус
Ексципиенти:
Натрий нишесте глюконат, повидон, микрокристална целулоза, магнезиев стеарат, талк, колоидален силициев диоксид, лактоза монохидрат, алкохол.


ЖИВОТНИ ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН:
Говеда и овце


ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ:
Левамизолът е широкоспектърен антихелминт срещу гастроинтестинални и белодробни нематоди при говеда и овце. Високо ефективен е срещу незрели и зрели стадии на следните видове:
Haemonchus spp., Trichostrongylus spp., Cooperia spp., Nematodirus spp., Marshallagia marshallis, Bunostomum spp., Neoascaris vitulorum, Chabertia ovina, Oesophagostomum spp., Dictyocaulus spp., T helazia spp.


ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция или към някой от ексципиентите.


НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ:
Преди дозиране определете прецизно телесната маса на животните. Предозирането може да предизвика краткотрайно треперене на главата, повишено слюноотделяне и мускулен тремор.
При прилагане на препоръчаните дози, животните рядко проявяват каквито и да е неблагоприятни реакции.


ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ:
Перорално приложение.
Дозата на левамизол при преживни животни е 7,5 mg/kg телесна маса.
СТОЗОН-Л 300 mg трябва да се прилага както следва:
Овце: 1 болус на 40 kg телесна маса;
Говеда: 2 ½ болуса на 100 kg телесна маса.


СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ:
Да не се прилагат органофосфати в продължение на 72 часа от последното приложение на СТОЗОН-Л 300 mg.


КАРЕНТЕН СРОК:
Месо и вътрешни органи: 7 дни.
Не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за човешка консумация.


СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
Бременност и лактация:
Може да се прилага по време на бременност и лактация.
Не е ембриотоксичен и тератогенен.
Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти): Хемотерапевтичният индекс на левамизол е 3-5 пъти от препоръчаната доза.
Предозирането може да предизвика краткотрайно треперене на главата, повишено слюноотделяне и мускулен тремор.
Несъвместимости:
Да не се прилагат органофосфати в продължение на 72 часа от последното приложение на СТОЗОН-Л 300 mg.