BG | EN
person Вход

Halocur

Криптоспоридиозата при телета е широко разпространена паразитоза.

  • Причинител-Cryptosporidium parvum.
  • кратък жизнен цикъл: 3-8 дни.
  • отделяне на голям брой ооцисти.
  • ниска инфекциозна доза 100-1000 ооцисти.
  • ооцистите са високо устойчиви в околната среда.
  • Фекално-орално предаване на цистите.

Клиничните признаци са свързани с диарични изпражнения с жълт цвят, воднисти в острата ваза. Наблюдават се още дехидратация и загуба на тегло от забавен растеж. Често се стига и до смърт на телето, особено при смесена инфекция .

Halocur с активна съставка Halofuginone бързо и надежно повлиава криптоспоридиозата. Може да се прилага при новородени телета перорално в доза

 100 µg/kg телесно тегло/ден в профължение на 5 до 7 дни. За предпочитане след хранене. Може са се използва с профилактична и лечебна цел. Предпазва от образуване на ооцисти, следователно ще прекъсне цикъла на предаване. Резултатът е намаляване на инфекциозното налягане.