BG | EN
person Вход

Флексадин адванс

Флексадин адванс: Световният флагман в контрола на кучешкия остеоартрит
Въведение: Остеоартритът е хроничен невъзможен за пълно прекратяване възпалителен имуномедииран прогресиращ по посока
инвалидизация все по-силно болезнен процес, който обхваща ставите и околоставните структури и е най-честата причина за
хронична болка и нарушен комфорт на живот при кучетата – според някои изследвания близо 50 % от кучетата в света страдат от
една или друга форма на остеоартрит! Много често заболяването е незабележимо за стопаните и едва след приемане от кучето на
противоболков продукт те с изумление стават свидетели на положителната промяна, свидетелстваща за хроничния проблем,

вгорчаващ живота на любимеца им. Обикновено асоциираме с остеоартрита тазобедрените, коленните, лакътните и пръстовите
стави, забравяйки, че гръбначният стълб е най-богат на стави и техният остеоартрит води не само до ортопедична болка, но и до
неврологични болка, дискомфорт и дефицит. Ключовият момент в кучешкия остеоартрит е борбата на собствената имунна система
срещу собствените колагенни молекули, отделили се от обичайно съдържащите ги структури (поради възраст, наднормено тегло,
генетична предиспозоция, травма, операция, метаболитни или хормонални синдроми и др.) и попаднали в обичайно несъдържащи
колеганни молекули тъкани и течности. Флексадин адванс е първият в света продукт, който освен обичайните противоартритни
натурални съставки (омега киселини, витамин Е и др.) съдържа и неденатуриран колаген тип II. Ключовата дума тук е
„неденатуриран“ (не „хидролизиран“ или някоя от другите разрушени форми) – добиването на колагена в неденатуриран вид от
природните продукти най-после е технологично разгадано и осигурява възможността организмът да се третира ежедневно с
колагенни молекули със същата антигенна структура както на колагена в самия кучешки организъм, което по механизма на т. нар.
„орална имунотерапия“ намалява до минимум борбата на собствената имунна система срещу собствените стави и периставни
структури. Така Флексадин адванс блокира в максимална степен процеса на дегенерация, но разбира се не е в състояние напълно да
възстанови вече увредените структури и да потисне напълно възникващата поради тяхното увредане болка. Затова при
установяване на вече сериозно напреднала дегенерация е препоръчително комбинирането на Флексадин адванс с притежаващия
голяма естествена без странични ефекти противоболкова мощ Флексадин плюс (с разминаване на двата продукта през 12 часа) и/или
с притежаващия потенциала да усили производството и вискозитета на синовията (смазочната ставна течност) и да потенцира
противовъзпалителното действие на Флексадин адванс продукт ХиалОрал.
Флексадин адванс овкусени и ароматизирани таблетки за дъвчене, подпомага ставния метаболизъм с антиоксидантно действие и
многостранна функция, редуцираща ставната и сухожилна болка и намалена подвижност, подобряваща трофиката и
възстановяването на ставния хрущял и сухожилните тъкани, включително във всички случаи и степени на остеоартрит при кучетата.